Oświecony Rzeczypospolitej

Hugo Kołłątaj był jednym z czołowych oświeceniowych polityków i publicystów Rzeczypospolitej. W swoich dziełach poruszał głównie kwestie związane z nauką, oświatą i wychowaniem. Jego prace dotyczące zagadnień społecznych i ustrojowych stanowiły fundament ideowy Konstytucji 3 Maja.

(więcej…)

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania