Jampol i Siemianówka – szturm na skraju Podola: relacja z akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

Jampolska drużyna co roku podejmuje się zadania pracy na Kresach Kresów, jak zwykło mówić się o Jampolu położonym na dzisiejszej granicy ukraińsko-mołdawskiej.  Wolontariusze dotarli również na ziemię lwowską, do Mościsk i Siemianówki. Oprócz osób z Dolnego Śląska, w tym roku wspierali nas działacze z Radomia, Katowic i Rodak z Kijowa. To już 245 lat, gdy Jampol jest po za granicą Rzeczypospolitej, jednak polskość trwa tam dalej. Miasto to zostało osławione jako stanica kresowa przez Henryka Sienkiewicza w powieści „Pan Wołodyjowski”.

(więcej…)

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania