Jak Polacy Syberię wyzwalali? Syberyjski Legion Wolnych Polaków

Jak Mojżesz wyprowadził Żydów z Egiptu przez rozstępujące się morze, tak Polacy postanowili wyprowadzić syberyjskich więźniów przez Chiny. Upadek powstania styczniowego nie złamał polskich bojowników. Klęska militarna i zsyłka na katorgę nie ujarzmiła powstańców, którzy przystąpili do realizacji nowego planu, którego owoc miał objąć całą Syberię. Motorem buntu stały się kolonie karne, zryw ten zyskał miano Powstania Zabajkalskiego.

(więcej…)

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania