Z Milicza na Kresy: Bar, Rodatycze, Smotrycz, Kitajgród i Staje (MPOOZ 2018)

W dniach od 3 lipca do 13 lipca grupa wolontariuszy z Gminy Milicz przebywała na Ukrainie uczestnicząc w IX edycji akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”, po raz kolejny organizowanej przez Fundację Studio Wschód i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod patronatem TVP Polonia. Patronat nad akcją objął także prezydent Andrzej Duda.

(więcej…)

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania