Wschód: Na skraju Wołynia – Nowogród Wołyński, Horodnica

Tym razem ekipa programu „Wschód” wyruszyła do Nowogrodu Wołyńskiego oraz Horodnicy na skraju Wołynia i Horodnicy. W obwodzie żytomierskim żyje najwięcej Polaków na Ukrainie. Na tym terenie Polacy najbardziej ucierpieli w latach 30-tych ubiegłego wieku z powodu represji NKWD. Wielu naszych Rodaków zostało rozstrzelanych bądź zesłanych na Sybir. Odwiedziliśmy ich z kamerą.

(więcej…)

0 Komentarzy

Wywiad z młodym rodakiem z Żytomierszczyzny: Jeśli jesteś Polakiem, to działasz na rzecz narodu

– Chociaż urodziłem się na Ukrainie, to czuję się Polakiem, a jeżeli jesteś Polakiem, to działasz na rzecz narodu. Należy zwiększać w kraju świadomość w o Kresach […]… Niestety wiele osób na Ukrainie udaje Polaków, by skorzystać z przywilejów. Przez to cierpią prawdziwi Polacy – mówi w rozmowie z nami Jarosław Krut, młody Polak z Żytomierszczyzny, który uczestniczył w pracach porządkowych na cmentarzu w Jampolu.

(więcej…)

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania