11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian?

You are currently viewing 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian?

Jeszcze dziś rządząca partia ma złożyć w sejmie projekt ustawy ustanawiający nowe święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci Męczeństwa Kresowian. Miałby on przypadać na 11 lipca, czyli rocznicę tragicznych wydarzeń z 1943 roku, zwanych „Krwawą niedzielą na Wołyniu”.

Autorem projektu jest poseł Michał Dworczyk. W uzasadnieniu do uchwały, jakie podaje portal wPolityce.pl, czytamy:

Historia najnowsza okrutnie doświadczyła Polaków zamieszkałych na byłych Kresach. Szczególnie dramatycznym piętnem w XX wieku odcisnął się na nich totalitaryzm rosyjski, niemiecki oraz integralny nacjonalizm ukraiński. Ludobójcze i eksterminacyjne działania dotknęły wielu mieszkańców tamtych ziem, wyłącznie, dlatego, że byli Polakami. Dodatkowym dramatem była zmowa milczenia narzucona przez komunistyczną cenzurę, która zakazywała mówienia o byłych Kresach i gehennie Polaków na Wschodzie.

Termin złożenia projekty ustawy nie wydaje się być przypadkowy, dziś przypada kolejna rocznica masowych deportacji Polaków w głąb ZSRR. To również symbol męczeństwa Kresowian, bo to głównie oni padli ofiarą sowieckiego okupanta.

Nie dziwi również dzień, który poseł sprawozdawca wybrał na obchodzenie nowego święta. 11 lipca 1943 to apogeum męczeństwa ludności z Kresów, która przeżyła ogromny dramat wyłącznie z powodu polskiej narodowości.

Można sobie jedynie zadać pytanie, dlaczego tak długo musieliśmy czeka na odpowiednie kroki w tej sprawie?