90. rocznica powstania Związku Sybiraków

You are currently viewing 90. rocznica powstania Związku Sybiraków

Rok 2018 jest rokiem szczególnym. Wszyscy uczestniczymy w uroczystościach związanych z 100. Rocznicą  Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W tym roku także Związek Sybiraków obchodzi 90-lecie powstania. Związek powstał w 1928 r.

W dniu 17 września obchodzony jest Światowy Dzień Sybiraków. W tym dniu sybiracy  spotykają się aby wspominać prawdziwe losy zesłańców i przekazywać żywą historię młodym pokoleniom. Jak wspominają naoczni świadkowie tych wydarzeń: „ Gdy zesłańcy byli wywożeni nie pozwolono im się spakować. Nie wiedzieli, co się z nimi stanie. Potem wieźli ich tygodniami bydlęcymi wagonami na Sybir…”.

W dniu 26 listopada bieżącego roku, w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie, odbyły się uroczystości zorganizowane przez Związek Sybiraków, Koło Nowa Ruda. W imieniu tych, którzy byli wywożeni w syberyjską  tajgę,  na stepy  Kazachstanu oraz w  rejony  Uralu,  pani Irena Dąbek Prezes Związku Sybiraków RP Koło Nowa Ruda,  podziękowała osobom  oraz instytucjom „za szczególny wysiłek oraz ogrom pracy włożonej w działalność na rzecz Związku Sybiraków”. Podczas spotkania wręczono medale upamiętniające 90-lecie Związku Sybiraków. Wśród wyróżnionych znaleźli się między innymi: Tadeusz Długosz założyciel Związku Sybiraków Koło Nowa Ruda, Tomasz Kiliński Burmistrz Nowej Rudy, Monika Wielichowska Poseł na sejm RP, Wojciech Kołodziej Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie,  Stanisław Mróz Redaktor Naczelny „Noworudzianina”, Ewelina Martyna- Dybek nauczycielka Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 oraz Bożena Sołek-Muzyka nauczycielka Zespołu Szkół Nr 1 w Jugowie.