Adam Skwarczyński- czołowy działacz niepodległościowy

You are currently viewing Adam Skwarczyński- czołowy działacz niepodległościowy

W 1934 roku, dnia 2 kwietnia, umarł Adam Skwarczyński. Był działaczem niepodległościowym i jednym z czołowych polityków okresu II Rzeczypospolitej związanym z obozem piłsudczyków, a także jeden z jego głównych ideologów.

Adam Skwarczyński urodził się 3 grudnia 1886 roku w Wierzchni Dolnej. Wychowywał się w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Jego ojciec, Walenty Skwarczyński, walczył w powstaniu styczniowym, zaś jego matka, Maria z Gnoińskich, była córką powstańca listopadowego. Aktywnie uczestniczył w działalności patriotycznej, polemizował z ideą narodową i konserwatystami. Sam odwoływał się do haseł niepodległościowych socjalistów. Był członkiem Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego, w czasie I wojny światowej wstąpił do I Brygady Legionów, gdzie pełnił funkcję oficera sztabu. W lipcu 1915 roku działał w Polskiej Organizacji Wojskowej. W okresie II Rzeczypospolitej redagował Gazetę Polską, współtworzył miesięcznik Droga.

Adam Skwarczyński zmarł 2 kwietnia 1934 roku. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.