Apel Rity Tamašunienė w sprawie polskich szkół na Litwie

You are currently viewing Apel Rity Tamašunienė w sprawie polskich szkół na Litwie

Problemy, z którymi borykają się polskie szkoły na Wileńszczyźnie, po raz kolejny podjęła poseł z ramienia AWPL-ZChR.

22 września podczas tzw. godziny dla rządu posłanka zwróciła się z apelem do premier Ingridy Šimonytė, gdyż rozwiązanie problemów szkół mniejszości narodowych zależy od decyzji politycznych. Nawiązała do dyskryminacji na Białorusi, gdzie szkoły mniejszości polskiej są przez reżim Łukaszenki zamykane, niszczone są miejsca pamięci.

Tamašunienė zaapelowała, aby podjąć wszelkie kroki, żeby nawet cień nie zakłócił obecnych stosunków między Litwą i Polską, przy czym zwróciła uwagę na krzywdzące mniejszości narodowe działania, czego przykładem jest reorganizacja polskiej szkoły w rejonie trockim: „Część uczniów starszych klas szkół mniejszości narodowych jest błędnie zarejestrowana lub znajduje się poza Rejestrem. (…)”

Zaznaczyła również, że tego typu działania Rejestru Uczniów nie są sankcjonowane przez żadne zapisy prawne, są więc niezgodne z prawem. Naruszają one dobro i prawa rodziców którzy zawarli z konkretnymi szkołami umowy o nauczanie ciągłe.

Posłanka zwróciła się w tej sprawie do premier rządu, apelując o wykazanie się dobrą wolą i wyjście naprzeciw postulatom polskiej mniejszości narodowej. Apel adresowany był też do minister oświaty Jurgity Šiugždinienė by podjęła działania mające umożliwić szkołom rejestrację klas nie spełniających kryterium liczbowego, a samorządom dać możliwość utrzymywania takich klas w swoich szkołach.

Zobacz również: