Białoruś nie odpuszcza polskiemu szkolnictwu

You are currently viewing Białoruś nie odpuszcza polskiemu szkolnictwu

Polska szkoła społeczna, działająca w Grodnie od dekad, prawdopodobnie nie rozpocznie już kolejnego roku szkolnego.

Białoruski Sąd Najwyższy 13 września rozpatrzył wniosek o likwidację Społecznego Zjednoczenia „Macierz Szkolna”, będącego drugą po Związku Polaków najstarszą organizacją polską na Białorusi. Zjednoczenie prowadzi największą poza granicami Polski polską placówkę edukacyjną, jaką było grodzieńskie Liceum Społeczne Polskiej Macierzy Szkolnej, które w zeszłym roku zostało rozkazem władz białoruskich przekształcone w Centrum Języka Polskiego i Kultury przy Polskiej Macierzy Szkolnej.

Reorganizacja Liceum i spłacenie przez Polską Macierz Szkolną nałożonej w 2021 roku ogromnej grzywny wysokości 300 tysięcy rubli (ok. 560 tys. złotych) oraz kary pieniężnej od inspekcji podatkowej wysokości 500 tysięcy rubli (ponad 900 tys. złotych) nie uratowało oświatowej organizacji polskiej przed likwidacją przez reżim Aleksandra Łukaszenki.

Jak informuje kanał na Telegramie „Prawo imiejut” („Mają prawo”) mimo spełnienia wszystkich wymogów władzy rozpoczął się proces w sprawie likwidacji jednej z najstarszych organizacji polskich na Białorusi, która prowadziła jedną z największych na świecie polskich szkół społecznych. Na ten tydzień polskie liceum społeczne planowało inaugurować rok szkolny 2022/23.

Zobacz również: