Białoruś usuwa ślady pamięci o polskim bohaterze

You are currently viewing Białoruś usuwa ślady pamięci o polskim bohaterze

W Bogdanach (obwód brzeski Białorusi) nieznani sprawcy wyjęli z obelisku wmurowaną tablicę, upamiętniającą majora Jana Piwnika „Ponurego”.

O zajściu poinformował portal znadniemna.pl, którego jeden z czytelników twierdzi że tablica zniknęła kilka dni temu. Pomnik poświęcony jest majorowi Janowi Piwnikowi ps. „Ponury”, cichociemnemu, dowódcy VII batalionu 77 pp AK, poległemu 16 czerwca 1944 od Jewłaszami w walce z Niemcami.

Ufundowany został na początku lat 90. przez Światowy Związek Żołnierzy AK (zwłaszcza Bolesława Lisowskiego, prezesa Okręgu Nowogródzkiego), Związek Polaków na Białorusi oraz Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej przy ZPB.

Nie jest to pierwsza kontrowersja związana z pomnikiem. Umieszczeniu niedawno skradzionej tablicy sprzeciwiały się, jeszcze przed odsłonięciem pomnika, białoruskie władze, więc do roku co najmniej 2013 była ona przechowywana wpierw w Domu Polskim w Szczuczynie, a potem w domach polskich patriotów ziemi szczuczyńskiej. Zamiast niej na obelisku znalazła się tablica mówiąca jedynie o „polskich żołnierzach i oficerach poległych z niemiecko-faszystowskimi zaborcami”, nie wspominająca słowem o „Ponurym” ani Armii Krajowej.

Białoruskie władze mogą pokusić się o ostateczne rozstrzygnięcie kwestii pomnika „Ponurego” i mogą chcieć zupełnie usunąć go z miejsca.

źródło: Znadniemna.pl

Zobacz również: