Buczacz, Zbaraż, Jazłowiec i Potok Złoty [MPOOZ 2020]

You are currently viewing Buczacz, Zbaraż, Jazłowiec i Potok Złoty [MPOOZ 2020]

XI edycja akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia 2020” zakończona. Mimo pandemii udało się wyjechać na Kresy, gdzie uporządkowaliśmy polskie groby i zadbaliśmy o żyjących tam Rodaków.

W tym tak trudnym dla różnych działań roku, dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”, 50 dorosłych wolontariuszy uczestniczących od wielu lat w akcji, wyjechało do Zbaraża, Buczacza, Jazłowca i Potoku Złotego. Realizacja zadania polegającego na porządkowaniu cmentarzy i zachowaniu pamięci o przodkach, dofinansowana została w ramach Programu „Polskie Dziedzictwo Kulturowe za Granicą – Wolontariat 2020”

W październiku, z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa, po miesięcznej kwarantannie zarządzonej we wrześniu na Ukrainie, udało się grupie wolontariuszy wyjechać na Kresy.                Cztery busy z wolontariuszami, wypełnione zostały po brzegi zniczami i darami. Ze względu na bezpieczeństwo, w tegorocznym projekcje mogły wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

Na cmentarzach czekali już na Dolnoślązaków nasi rodacy z Kresów,  którzy od lat włączają się do wspólnego porządkowania zapomnianych polskich mogił. W Jazłowcu były to siostry Niepokalanki, które od wielu lat wspierają wolontariuszy pracujących na tamtejszym cmentarzu. W Buczaczu, z otwartymi rękoma przyjął wolontariuszy ksiądz Dariusz Piechnik. Od wielu lat gości młodzież, która porządkuje cmentarze w Potoku Złotym i Buczaczu. Cmentarz w Potoku Złotym wymaga jeszcze dużo pracy polegającej na wycince krzewów i odsłonięciu pomników.             W Zbarażu, z wolontariuszami akcji spotkali się uczniowie szkoły ukraińskiej, którzy  w tym samym czasie realizowali projekt z Bolesławcem pt. „Łączy nas historia i ludzie”. W ramach projektu porządkowali groby przedwojennych mieszkańców Zbaraża: burmistrzów, dyrektorów szkół, nauczycieli, lekarzy, legionistów itp.

Pandemia utrudniła realizację zaplanowanych działań, ale nie pozbawiła nas wrażliwości.               Ratowanie pamiątek polskiej historii, to nasz obowiązek, ale nasza obecność na ziemiach przodków, pomaga w ocaleniu więzi z Rodakami, którym przyszło żyć z dala od własnej ojczyzny.

Grażyna Orłowska – Sondej                                                                              

Koordynatorka Akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA