Cudowny obraz Matki Bożej Ostrobramskiej [galeria]

You are currently viewing Cudowny obraz Matki Bożej Ostrobramskiej [galeria]

Cudowny wizerunek Matki Bożej znajduje się w Kaplicy Ostrobramskiej w Wilnie. Każdego dnia do Matki Miłosierdzia modlą się setki wiernych, przyjeżdżających z całego świata, by zobaczyć obraz. Swój los zawierzają jej szczególnie Polacy.

Przez wiernych obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej uważany jest za cudowny. Nie ma dnia, w którym kaplica ostrobramska nie jest zapełniona modlącymi się ludźmi. Przybywają oni z bardzo różnych regionów Europy.


Czytaj również: Prawie 3 miliony euro na remont Kaplicy Ostrobramskiej


Cudowny wizerunek ma wielkie znaczenie szczególnie dla Polaków. Pod Bramą Ostrobramską miejsce miały liczne patriotyczne manifestacje, szczególnie w trudnych okresach historii naszego narodu, takich jak zabory czy wojny. Na kaplicy zamieszczony był napis „Matko Miłosierdzia pod Twoją obronę uciekamy się„, jednak w obawie przed represjami po Powstaniu Styczniowym, sentencję zmieniono na łacińską MATER MISERICORDIAE, SUB TUUM PRAESIDIUM CONFUGIMUS.

Kult Matki Boskiej Ostrobramskiej umacniał się przez lata, a przyczynił się do tego m. in. Adam Mickiewicz, wspominając o niej w Panu Tadeuszu (Księga I, inwokacja)

Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem

W 1927 roku odbyła się koronacja Matki Boskiej, a w uroczystości uczestniczyli m. in.: Józef Piłsudski, Ignacy Mościcki i metropolita warszawski, kardynał Aleksander Kakowski. Dlatego też stosujemy nazwę Królowa Korony Polskiej.

Marszałek Piłsudski ufundował tabliczkę z napisem „Dzięki Ci Matko za Wilno”, która znajduje się w wotach dziękczynnych wokół ołtarza kaplicy. Wspomnienie Matki Boskiej Ostrobramskiej obchodzimy 16 listopada.

W 1993 kaplicę odwiedził św. Jan Paweł II. Do dziś pozostała tradycja pokonywania na kolanach schodów prowadzących do cudownego obrazu. Co roku w listopadzie odbywają się natomiast Opieki Matki Bożej Ostrobramskiej, a pod kaplicę przybywają wtedy tłumy wiernych. Msze święte odprawiane są w języku polskim oraz litewskim.

Sanktuaria pw. Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia, znajdują się również w Polsce: w Warszawie, Gdańsku, Skarżysku-Kamiennej, Białymstoku, Kętrzynie i Olsztynie.

Wspieraj Studio Wschód i zgarniaj gwarantowane nagrody!

Wsparcie standardowe:

Wpłaty można kierować na konto Fundacji Studio Wschód:

Nr konta: 40 1540 1030 2103 7457 2565 0001 (Bank Ochrony Środowiska)

W tytule prosimy wskazywać cel wpłaty, np. „na akcję Mogiłę pradziada”, „na transport darów”. Można wskazać też konkretną osobę, której zechcą Państwo pomóc. Wtedy nasze ekipa odwiedzi potrzebującego rodaka.

*Otrzymanie nagrody jest możliwe tylko poprzez wspieranie nas przez platformę patronite.pl