Czy uczniowie w szkołach dowiedzą się prawdy o Kresach?

You are currently viewing Czy uczniowie w szkołach dowiedzą się prawdy o Kresach?

Poseł na sejm Robert Winnicki zgłosił interpelację do Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącą treści nauczania o Kresach. Wedle doniesień mają się w niej znaleźć określenia „konflikt polsko-ukraiński” termin ten umniejsza skalę zbrodni ukraińskich szowinistów dokonanych na polskiej ludności na Wołyniu oraz w Małopolsce Wschodniej podczas II wojny światowej. 

Interpelacja zawiera zapytanie o obecność w podręcznikach tematu poświęconemu zbrodniom popełnionych przez separatystów  „Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej” w latach 1918 – 1919. Mowa o obronie przeciwko listopadowemu zamachowi na Lwów, jak i walkę  o przynależność całej Małopolski Wschodniej.

 

Poseł w swym zapytaniu porusza kwestię działalności terrorystycznej OUN w okresie międzywojennym, z rąk której ginęli nie tylko Polacy ale i Ukraińcy wierni państwu polskiemu. W programie nauczania powinna być zawarta przyczyna szowinizmu ukraińskiego jak i litewskiego. Jakimi była ideologia Dymitra Doncowa dla Ukraińców i XIX wieczna nowa świadomość Litwinów, tworząca nowe znaczenie określenia Litwin, które wcześnie oznaczało mieszkańca Wielkiego Księstwa Litewskiego. Uczniowie powinni znać różnicę między Litwą Adama Mickiewicza, a Litwą dzisiejszą, czy też Ukrainą jako ziemią u krańców Rzeczypospolitej, mając na myśli ziemie za Dnieprem.

 

Poniżej przedstawiamy interpelację:

 

Szanowna Pani Minister,

jak donosi „Nasz Dziennik”, pojawiły się wątpliwości, jakie budzi obecność w podstawie programowej dla klas I szkół średnich tematyki ludobójstwa na Kresach Wschodnich dokonanego przez Ukraińską Powstańczą Armię na Polakach. W toku konsultacji międzyresortowych i społecznych ludobójstwo na Kresach Wschodnich dokonane przez UPA wpisane ma być w szerszy kontekst „konfliktu polsko-ukraińskiego”, dodatkowo będącego jakoby intensyfikowanym przez podmioty trzecie. To samo tyczyć się ma stosunków polsko-litewskich w okresie II wojny światowej. Środowiska Kresowian publicznie wyrażają obawę, iż z uwagi na powyższe nie zostaną uczniom przedstawione w sposób rzetelny fakty o zbrodniczej naturze ukraińskiego oraz litewskiego szowinizmu.

W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy uczniowie poznają prawdę o zbrodniczej naturze ukraińskiego szowinizmu mającego za podstawę tzw. doktrynę Doncowa?
  2. Czy uczniowie poznają prawdę o terroryzmie ukraińskich nacjonalistów w II RP, którego ofiarami padali także lojalni wobec Rzeczypospolitej Ukraińcy (np. Iwan Babij, Sydir Twerdochlib)?
  3. Czy uczniowie poznają prawdę o eksterminacyjnej polityce samozwańczej republiki ludowej powstałej na ziemiach południowo-wschodnich w formie tzw. Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej – które opisane są m.in. w artykule z portalu Kresy.pl „Zbrodnie terrorystów z tzw. Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej na Polakach. Preludium Wołynia”, gdzie przytoczono bogaty materiał źródłowy z epoki?http://kresy.pl/kresopedia/zbrodnie-terrorystow-z-tzw-zachodnioukrainskiej-republiki-ludowej-na-polakach-1918-19-preludium-wolynia/
  4. Czy uczniowie poznają prawdę o polonofobii jako fundamencie obecnej – powstałej dopiero pod koniec wieku XIX – litewskiej polityki narodowej i jej skutkach w postaci zniszczenia Polaków na Laudzie, Ziemi Kowieńskiej oraz obecnej dyskryminacji Polaków na Wileńszczyźnie, która została opisana m.in. w tekście „Mity litewskiego nacjonalizmu” na blogu Polaków z Wilna, gdzie przytoczono bogaty materiał źródłowy z epoki?
    http://polskamlodziezwilna.blogspot.com/2012/09/mity-litewskiego-nacjonalizmu.html
  5. Czy eksterminacja Polaków inspirowana przez szowinizm zachodnioukraiński (Wołyń i Małopolska Wschodnia) i nowo-litewski (Ponary, Święciany i in.) będzie nazywana zgodnie z prawdą ludobójstwem i nie będzie relatywizowana?

Z szacunkiem,

Robert Winnicki,

Poseł na Sejm RP

Sejm.gov.pl