Generał Kossecki – zdrajca sprawy listopadowej

You are currently viewing Generał Kossecki – zdrajca sprawy listopadowej

Franciszek Ksawery Kossecki, dyrektor Komisji Sprawiedliwości Królestwa Polskiego oraz generał dywizji jego armii, urodził się w Kostiużyńcach (ob. obwód tarnopolski Ukrainy) 3 grudnia 1778 roku – 244 lata temu.

Syn cześnika podolskiego, herbu Rawicz. Po upadku insurekcji kościuszkowskiej wybył do Włoch i wstąpił na służbę w Legionach Polskich w stopniu podporucznika i brał udział we wszystkich kampaniach tej formacji. Po rozwiązaniu Legionów w 1801 roku przeszedł do Legii Naddunajskiej, był adiutantem generała Kniaziewicza.

Za kampanię pruską 1807-07 odznaczony Virtuti Militari. Przystąpił w 1812 roku do Konfederacji Generalnej Księstwa Warszawskiego i dowodził w wyprawie Napoleona na Moskwę, za co awansowano go na generała brygady. Za prożołnierską postawę oraz zmyślność na polu walki chwalili go m.in. generałowie Zajączek, Dąbrowski i Dziewanowski.

Bohatersko wraz z 2,5 tysiącem żołnierzy osłaniał francuski odwrót pod Kojdanowem w listopadzie, mając przeciwko sobie ponad dwukrotnie silniejszych Rosjan. Dostał się do niewoli moskiewskiej po upadku twierdzy Modlin.

W 1815 roku krótko dowodził wojskami Królestwa Polskiego, po czym przeszedł na służbę cywilną. Po wybuchu powstania listopadowego uciekł przez Wrocław do Petersburga, gdzie zgłosił się pod rozkazy cara. Powrócił do kongresówki jako generał rosyjski i głowa resortu sprawiedliwości nowego Rządu Tymczasowego.

Zobacz również: