Jasnogórska pielgrzymka w Brazylii

You are currently viewing Jasnogórska pielgrzymka w Brazylii

Odbyła się 31. Pielgrzymka Matki Boskiej Częstochowskiej brazylijskiej Polonii.

Jest to wyraz pamięci o kulturze i tradycji pozostawionej przez polskich emigrantów, którzy ponad 120 lat temu przybyli tutaj, aby zainicjować rozwój Wspólnoty; prawie w każdym domu pierwszych polskich emigrantów wisiał obraz z wizerunkiem Czarnej Madonny i ta tradycja utrzymywana jest po dzisiaj.

Sanktuarium Częstochowskie w Bom Jardim do którego zmierzają pielgrzymi powstało dzięki potomkom polskich emigrantów w tej miejscowości. Inicjatorem budowy był pan Ruj Migel Hamerski. Inauguracja Sanktuarium odbyła się w 1998 roku.

Potomkowie Polaków pielgrzymują rokrocznie z Guarani das Missoes do Linha Bom Jardim. Wydarzenie to unaocznia rolę Kościoła w podtrzymywaniu tożsamości polskiej i krzepieniu jej ducha. To także okazja do spotkania się we wspólnym polskim gronie oraz upamiętnienia trudnych początków pierwszych emigrantów i towarzyszącej im bezustannej opieki Królowej Polski.

W nabożeństwie uczestniczył między innymi Prezes BRASPOL-u w stanie Rio Grande do Sul – André Hamerski. Prezes Hamerski od najmłodszych lat związany jest z organizacjami polonijnymi i pełni rolę „ojca” lokalnej Polonii.

źródło: Polonijna Agencja Informacyjna

Zobacz również: