Koncesjonowani ludowcy PZPR-u

You are currently viewing Koncesjonowani ludowcy PZPR-u

Zjednoczone Stronnictwo Ludowe powstało z przymusowego połączenia Stronnictwa Ludowego (powstałego pod dyktando PKWN w Lublinie w 1944 roku) z resztkami przedwojennego PSL 27 listopada 1949 roku – 73 lata temu.

Polskie Stronnictwo Ludowe, na czele którego po wojnie stanął Stanisław Mikołajczyk, zostało praktycznie rozbite w latach 1946-49 przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, propaganda komunistyczna uczyniła z niego popleczników „faszystowskiego rządu w Londynie”, a jego działacze trafiali do więzień i ubeckich aresztów.

Oficjalnie ZSL było niezależną siłą na powojennej polskiej scenie politycznej, jednak realnie było zaledwie satelitą komunistów. Była wiarygodnym, przynajmniej na papierze i w oficjalnym przekazie, narzędziem realizacji polityki PZPR-u wobec polskiej wsi przez popieranie kolektywizacji na wzór sowiecki w latach 50. Po wydarzeniach październikowych do ZSL-u przyłączyło się wielu dawnych ludowców, jednak mając zapewnioną jedynie określoną liczbę miejsc w Sejmie, Radzie Państwa, rządzie oraz administracji terenowej, nadal pozostawał on zieloną przybudówką PZPR-u.

Dopiero po sierpniu 1980 roku Stronnictwo zaczęło się domagać zapewnienia praw ekonomicznych i socjalnych na polskiej wsi, uznania trwałości gospodarstw i powrotu do mikołajczykowskiej postaci ruchu ludowego.

ZSL uczestniczył w obradach okrągłego stołu, wszedł do rządu Mazowieckiego. Stronnictwo zostało rozwiązane 27 listopada 1989 roku, w 40-lecie swojego powstania.

Zobacz również: