Koniec wielkiej wojny północnej

You are currently viewing Koniec wielkiej wojny północnej

301 lat temu, 10 września 1721 roku, Imperium Rosyjskie i Szwecja zawarły traktat pokojowy w Nystad.

Zatwierdził on Rosję jako zwycięzcę III wojny północnej. Na mocy postanowień pokoju, Szwecja utraciła na rzecz Rosji, Estonię, Inflanty oraz ziemie fińskie: Ingrię i Karelię wraz
z miastem Wyborg. Ponadto, Szwecja zobowiązana była również do wypłaty reparacji wojennych.

Wcześniej, na mocy innych traktatów zawartych w latach 1719–1720, Szwecja utraciła również Księstwo Bremy na rzecz Hanoweru, Prusy otrzymały wschodnią część Pomorza Szwedzkiego (wraz ze Szczecinem i wyspą Uznam), a Królestwo Danii
i Norwegii rejony Kautokeino i Karasjok (Laponia).

W wyniku przegranej wojny Szwecja realnie przestała być potęgą europejską, a stała się państwem o drugorzędnym znaczeniu. Rosja przez to otrzymała szerokie okno na świat poprzez swobodny dostęp do wybrzeży Bałtyku. Wraz z reformami Piotra Wielkiego
w krótkim czasie stała się największym mocarstwem w Europie na wschód od Łaby.

Pokój w Nystad umożliwił oficjalną budowę i rozwój nowej stolicy państwa carów – Petersburga który od 1703 roku był budowany dotychczas na okupowanym przez Rosjan terytorium szwedzkim. Saksonia pozostała formalnie w stanie wojny ze Szwecją do 1728, a Rzeczpospolita Obojga Narodów do 1732 roku.

Zobacz również: