Litewska wiarołomność ws. polskiej szkoły w Połukniu

You are currently viewing Litewska wiarołomność ws. polskiej szkoły w Połukniu

W wyniku realizowanej reformy oświatowej kilkunastu szkołom z polskim językiem nauczania w rejonach wileńskim, solecznickim i trockim zagraża likwidacja bądź zdegradowanie do niższego szczebla.

Wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski odniósł się do sytuacji Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu w rejonie trockim, które z powodu niewystarczającej liczby dzieci zostało zmuszone przez władze lokalne do skreślenia z rejestru szkolnego uczniów ostatnich klas (XI i XII): „Proponowaliśmy różne rozwiązania, które miały utrzymać ten status gimnazjum (…). Redukcja tych dwóch ostatnich roczników powoduje, że ta szkoła traci swój status. Niestety strona litewska wprost o tym mówi, że chce zająć tę szkołę najpierw w filii, a potem w ogóle ją zlikwidować. Na to absolutnie nie możemy się zgodzić (…).”

Walka o zachowanie dwóch ostatnich klas w Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu trwała przez kilka miesięcy. Wysłano w tej sprawie pisma do litewskich instytucji, odbyły się protesty w Wilnie i Trokach. Niejednokrotnie interweniowała strona polska.

W miniony czwartek Alina Kowalewska, radna AWPL-ZChR w samorządzie trockim, poinformowała, że dyrekcja szkoły rozporządzeniem mera rejonu trockiego została zmuszona do skreślenia dzieci z klas XI i XII z rejestru szkolnego. Rodzice zaskarżyli tę decyzję w sądzie. „Taka jest potrzeba wspólnoty” – powiedziała radna Kowalewska.

źródło: l24.lt

Zobacz również: