Łuccy katolicy na pomoc sąsiadom

You are currently viewing Łuccy katolicy na pomoc sąsiadom

Organizacja charytatywna „Caritas-Spes-Łuck” nie ustaje w niesieniu pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują.

Działająca przy rzymskokatolickiej parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku „Caritas-Spes-Łuck” została założona w listopadzie 2020 r. W ciągu dwóch niepełnych lat działalności zrealizowała już dziesiątki inicjatyw i udzieliła pomocy dziesiątkom tysięcy obywateli.

Od początku pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej wolontariusze organizacji zaopiekowali się szczególnie wrażliwymi grupami ludności, pomagali artykułami spożywczymi i higienicznymi, preparatami medycznymi obrońcom Ukrainy i osobom wewnętrznie przesiedlonym, robili siatki maskujące, przygotowywali gorące obiady.

Aktualnie łuccy katolicy uczestniczą w programie „Neighbor in need” („Sąsiad w potrzebie”), zrzeszającym różne organizacje, aby pomagać ludziom, którzy ucierpieli w wyniku wojny, znaleźli się w trudnej sytuacji i potrzebują wsparcia.

Projekt ten przewiduje, że pomoc ma otrzymać 5500 osób na Wołyniu. W pierwszym dniu realizacji programu w obwodzie wołyńskim, 27 sierpnia, w Łucku i Kisielinie rozdano 285 zestawów artykułów żywnościowych i higienicznych. W poniedziałek zestawy od „Sąsiedzkiej Pomocy” rozdawane są w Kiwercach.

Oprócz świadczenia wsparcia osobom wewnętrznie przesiedlonym „Caritas-Spes-Łuck” stale opiekuje się również rodzinami z dziećmi z zespołem Downa, dziećmi niepełnosprawnymi lub zakażonymi wirusem HIV.

źródło: monitorwolynski.com

Zobacz również: