Masakra w AL Prawieniszki

You are currently viewing Masakra w AL Prawieniszki

81 lat temu, 4 września 1941 roku, Niemcy zamordowali w obozie pracy 253 Żydów.

Prawieniszki w pierwszych latach istnienia niepodległej Litwy mieściły zakład poprawczy.
Pod koniec lat 20., już po zamachu stanu, przekształcony został w obóz odosobnienia dla więźniów politycznych nowej władzy. Trafiali do niego przeciwnicy reżimu Antanasa Smetony, a po klęsce wrześniowej również Polacy z Wileńszczyzny.

Zakładu nie ominęły także masakry więzienne NKWD z lata 1941 roku. Niemieccy okupanci przekształcili go w obóz pracy przymusowej. Położony w pobliżu obozu las sosnowy był miejscem egzekucji, w sierpniu 1941 roku zamordowano tam około 280 Żydów, kolejna egzekucja odbyła się 4 września 1941 roku.

W latach 1941–1944 przez Prawieniszki (od 1943 będące filią obozu kowieńskiego) przeszło kilka tysięcy więźniów. Zazwyczaj przeszli oni wcześniej więzienia w Kownie i Poniewieżu lub na wileńskich Łukiszkach.

Wśród nich znajdowali się zarówno więźniowie polityczni, jak i zatrzymani pod zarzutem sabotażu lub uchylania się od obowiązku pracy, radzieccy jeńcy wojenni, dezerterzy z Wehrmachtu lub pospolici przestępcy. Większość z nich, bo około 60%, była Litwinami, ale przetrzymywano tu także Żydów, Polaków, Romów i Rosjan.

Zobacz również: