Media na Wschodzie solidarne z polskimi dziennikarzami na Białorusi

You are currently viewing Media na Wschodzie solidarne z polskimi dziennikarzami na Białorusi

Na IX Zjeździe Federacji Mediów Polskich na Wschodzie delegaci przyjęli uchwałę m.in. o żądaniu uwolnienia więzionego przez władzę białoruską Andrzeja Poczobuta, a wraz z nim 30 innych dziennikarzy.

W ten sposób dziennikarze FMPW wyrazili swoją solidarność z prześladowanymi przez reżym Łukaszenki. W dokumentach składanych na koniec spotkania potępili oni również zbrojną napaść Rosji na Ukrainę oraz zadeklarowali wsparcie dla polskich mediów na Ukrainie w pełnieniu niełatwej misji jaką jest zwalczanie rosyjskiej propagandy.

Tegoroczny Zjazd Federacji był obszarem kilku istotnych dyskusji, dotyczy się to głównie kwestii mediów polskich na Ukrainie i Białorusi w obecnej sytuacji. Omówiono zagrożenia i wyzwania które mogą czekać polskich dziennikarzy relacjonujących wydarzenia z ogarniętą wojną Ukrainy.

Poświęcono także czas tematowi polskich dziennikarzy na Białorusi, reprezentowanych przez obecnego na Zjeździe Andrzeja Pisalnika, redaktora naczelnego portalu znadniemna.pl. Nakreślono rolę polskich mediów wobec postrzegania rosyjskiej agresji w świecie oraz skłaniającej się coraz bardziej ku totalnemu wariantowi „ruskiego miru” Białorusi.

Zobacz również: