Miasto zawsze wierne godne Virtuti

You are currently viewing Miasto zawsze wierne godne Virtuti

102 lata temu, 22 listopada 1920 roku, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski nadał Krzyż Virtuti Militari miastu Lwów.

Ceremonia ozdobienia herbu Lwowa najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym odbyła się w drugą rocznicę zakończenia walk o miasto z Ukraińcami w 1918 roku. Nadanie Virtuti było wyrazem uznania poświęcenia i bohaterstwa całego miasta w okresie walk o granice niepodległej i odrodzonej Rzeczypospolitej, szczególnie czynu zbrojnego Orląt Lwowskich w listopadzie 1918 roku oraz obrony przedpola lwowskiego przez Armią Konną Budionnego latem 1920 roku.

Uroczystość zgromadziła tłumy lwowian, w tym także obrońców miasta oraz weteranów powstania styczniowego. Plac Mariacki zapełnił się senatorami miejskimi, urzędnikami, organizacjami patriotycznymi i regionalnymi oraz zwykłymi ludźmi. Przy Kolumnie Mickiewicza pojawił się ołtarz z wizerunkiem Madonny Jasnogórskiej oraz koroną Jagiellonów.

Mszę polową na placu sprawował ks. Józef Bilczewski, arcybiskup lwowski. Naczelnik państwa osobiście umieścił odznakę Virtuti Militari na odtworzonym gipsowym herbie Lwowa, mianując tym samym miasto kawalerem Krzyża VM.

Zobacz również: