Młodzież dla Kresów. Uczniowie kwestowali na dolnośląskich cmentarzach

You are currently viewing Młodzież dla Kresów. Uczniowie kwestowali na dolnośląskich cmentarzach

Wszystkich Świętych to okres, w którym odwiedzamy groby naszych bliskich, by dać wyraz pamięci o nich. Tradycyjnie na cmentarzach odbywają się również kwesty. Wolontariusze Fundacji Studio Wschód zbierali pieniądze na mogiły rodaków na Kresach.

Od 2010 roku realizowana jest akcja „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, dzięki której udało się uratować ponad 100 tysięcy zapomnianych mogił. W lipcu, w ramach VII edycji akcji, uporządkowanych zostało ponad 115 kolejnych cmentarzy. Na Kresy wyjechało wówczas ponad 1000 osób.

Myślami jesteśmy już przy kolejnej edycji akcji, ponieważ bardzo wiele grobów wciąż czeka na ratunek. Dlatego tradycyjnie 1 listopada wolontariusze zorganizowali w wielu miejscach kwesty, z których dochód przeznaczony zostanie na akcję „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

Przypominamy ponadto, że nasze działania wesprzeć można każdego dnia, wpłacając darowiznę.


Już po raz drugi, 1 listopada,  społeczność gimnazjum w Jugowie spotyka się na cmentarzach w Jugowie, Przygórzu, Ludwikowicach i Sokolcu, aby kwestować w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Gimnazjaliści wraz z opiekunami, przez cały Dzień Wszystkich Świętych zbierają fundusze na ratowanie polskich nekropolii na Kresach Wschodnich.

Za szczególne zaangażowanie w organizację tegorocznej zbiórki, Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Jugowie dziękuje gimnazjalistom oraz opiekunom grup: pani Teresie Bazale, panu Marcinowi Antosikowi- radnym Gminy Nowa Ruda, pani Urszuli Siwce- przewodniczącej Rady Rodziców przy gimnazjum w Jugowie, pani Annie Wełyczko, pani Elżbiecie Działkowskiej, panu Bogdanowi Muzyce- przyjaciołom  Fundacji Studia Wschód. Szczególne wyrazy wdzięczności składamy na ręce ks. Krzysztofa Kaczmarka i ks. Jana Patykowskiego, którzy  umożliwili zorganizowanie kwesty  na cmentarzach, w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

„Dla tych
Którzy odeszli
W nieznany świat,
Płomień na wietrze
Kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów
Pod cmentarnym murem
I niebo jesienne
U góry.
Dla nich
Harcerskie warty
I chorągiewek gromada,
I dla nich ten dzień –
Pierwszy dzień
Listopada”.

Danuta Gellnerowa  „Dla tych, którzy odeszli”

20161101_083720

20161101_084158

dsc_0378

dsc_0381

dsc_0384

dsc_0385

dsc_0386

dsc_0387

dsc_0388

dsc_0390

dsc_0391

dsc_0392


Cmentarz komunalny w Rudnej:

20161101_100830

20161101_104846_burst01

20161101_111442

20161101_111526

20161101_122303_burst01

20161101_123142_burst01

20161101_135336

20161101_141024


Uczniowie z gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu w ramach akcji: Mogiłę Pradziada Ocal Od Zapomnienia”  zbierali znicze a wolontariusze kwestowali na wrocławskim Cmentarzu Osobowickim na rzecz ratowania polskiego cmentarza w Kołomyi.

dav


 

1 listopada 2016 roku na bolesławieckim cmentarzu odbyła się zbiórka publiczna. Młodzież z bolesławieckich szkół pod opieką nauczycieli z ZSOiZ (pani Barbary Smoleńskiej i pani Elżbiety Hołyńskiej – Grzesiak), nauczycielki z Gimnazjum Samorządowego nr 3 (pani Jarosławy Baran) oraz wiceprezesa TMLiKPW o/Bolesławiec (pana Jana Sysaka) włączyła się do zbiórki publicznej zarejestrowanej przez Fundację Studio Wschód z Wrocławia. W zbiórce uczestniczyli również harcerze z bolesławieckiego Hufca ZHP.

Zbiórka o numerze 2016/3521/OR pod nazwą „Ratowanie polskich nekropolii w ramach akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” realizowana jest w celu transportu zniczy na Litwę i Ukrainę, wyjazdu wolontariuszy na cmentarz Orląt Lwowskich oraz na porządkowanie latem kresowych cmentarzy na Ukrainie.

14856065_548429948689323_4801049722061612642_o

14876536_548430288689289_4313504624236105539_o

14890539_548430188689299_3054318431594995541_o

14917052_548429788689339_4932761222550730396_o

14917097_548430375355947_6216995335112288962_o


Wolontariusze z Obornickiego Centrum Wolontariatu przy Publicznym Gimnazjum w Obornikach Śląskich zakończyli zbiórkę publiczną „Ratowanie Polskich Nekropolii w Ramach Akcji Mogiłę Pradziada Ocal Od Zapomnienia” pod patronatem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Fundacji Studia Wschód i TVP Wrocław. Nr zbiórki publicznej: 2016/3521/OR. Wszystkim, którzy nas wspomogli, dziękujemy.

14853027_1228401150532586_2828405231531626475_o

14889721_1228401147199253_3822657309765509071_o

14889950_1228401153865919_7286715825573489488_o


Tułowice

14601112_1131618210255571_8300888230273821057_n

14883495_1131618243588901_7648888771433040393_o


Już po raz trzeci uczniowie i nauczyciele Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Bogatyni kwestowali na Cmentarzu Komunalnym na rzecz ratowania polskich cmentarzy za wschodnią granicą w ramach akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia. W tym roku dołączyli do nas również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mirkowie pod opieką nauczycielki Irminy Fras. Kwesta odbyła się 31 października i 1 listopada Serdecznie dziękujemy uczniom i ich opiekunom za zaangażowanie. Dziękujemy również wszystkim mieszkańcom, którzy wsparli akcję. Dzięki Waszym datkom pamięć o Polakach pochowanych na Kresowych Cmentarzach będzie mogła być przekazywana kolejnym pokoleniom.

14882111_1091451754299312_5103905302050321613_o

14876571_1091451580965996_7346113958967775044_o

14917024_1091451050966049_6145972773112699545_o

14883514_1091450750966079_4132671527037309750_o

14940108_1091450424299445_8401374010300409992_o

14884617_1091450300966124_7434439925244204375_o

14890585_1091450000966154_2117201769721477177_o