Najbardziej zasłużony rosyjski prezydent Warszawy

You are currently viewing Najbardziej zasłużony rosyjski prezydent Warszawy

18 listopada 1875 roku, 147 lat temu, generał-major Sokrates Starynkiewicz objął stanowisko pełniącego obowiązki prezydenta miasta Warszawy.

Za pierwszą i kluczową potrzebę byłej polskiej stolicy uznał poprawę warunków higienicznych i zdrowotnych, więc w kolejnych latach w mieście powstał pierwszy nowoczesny system wodno-kanalizacyjny, doprowadzający wodę z Wisły przez Czerniaków i Koszyki. Do dziś jest to uważane za jego najbardziej istotne osiągnięcie.

Wśród innych jego zasług dla Warszawy wymienić można poszerzenie i wybrukowanie licznych ulic, uruchomienie pierwszego tramwaju konnego i sieci telefonicznej z centralą, renowację Kolumny Zygmunta, zwiększenie dochodów miasta bez obciążenia podatkowego mieszkańców, założenie cmentarza Bródnowskiego oraz modernizację oświetlenia ulicznego.

Cechował się wyraźną postawą pro obywatelską, z jego inicjatywy zapraszano warszawiaków na konsultacje w komisjach planistycznych, chętnie i regularnie przyjmował ich w swoim mieszkaniu, zezwalając im mówić po polsku, organizował działalność charytatywną i filantropijną. Zakończył urzędowanie w 1892 roku, pozostał w Warszawie i zmarł dziesięć lat później w wieku 82 lat. W jego pogrzebie uczestniczyło nawet 100 tys. ludzi.

Starynkiewicz stworzył pierwsze solidne podwaliny pod nowoczesną Warszawę jaką znamy dziś, zeuropeizował ją po latach zaniedbań. Głównie dzięki niemu Warszawa była w przededniu Wielkiej Wojny trzecim największym miastem Imperium Rosyjskiego, zaraz po Petersburgu i Moskwie.

Zobacz również: