Niemiecka akcja odwetowa na Zamojszczyźnie

You are currently viewing Niemiecka akcja odwetowa na Zamojszczyźnie

79 lat temu, 24 czerwca 1943 roku, niemieccy okupanci dokonali mordu ludności wsi Majdan Nowy.

Zbrodnia ta była elementem szerszej akcji pacyfikacyjno-wysiedleńczej prowadzonej przez Niemców na terenie powiatu biłgorajskiego. 24 czerwca Majdan Nowy został otoczony przez oddziały SS wspierane przez ukraińskich kolaborantów. Niemcy całkowicie zablokowali dostęp do wsi, zabraniając zarówno jej opuszczania, jak i wchodzenia na jej teren. Spowodowało to wybuch paniki, mieszkańcy zaczęli wynosić dobytek z gospodarstw, spodziewając się rychłego wysiedlenia.

Niemcy po kilku godzinach odstąpili od wsi. Ludność doszła więc do przekonania, że okupanci zrezygnowali z wysiedlenia i wtedy wieś została ostrzelana przez niemiecką artylerię polową. Zabudowania stanęły w płomieniach, a wielu mieszkańców zostało zabitych lub rannych. Do osób, które usiłowały się wymknąć z Majdanu, Niemcy otwierali ogień z broni maszynowej. Po zakończeniu ostrzału oddziały piesze krążyły jeszcze po wsi dobijając rannych lub ocalałych.

Liczbę ofiar pacyfikacji szacuje się na 28, 34 lub 36 osób. Znajdowało się wśród nich dziesięć kobiet oraz dwoje dzieci poniżej 15. roku życia. Najmłodsza ofiara liczyła 2 lata, najstarsza 68 lat. Zniszczeniu uległo 58 gospodarstw.

Zobacz również:

http://www.studiowschod.pl/artykuly/pomoc-polakom-na-wschodzie-moldawia/