Niepewne losy cmentarzy w Lidzie

You are currently viewing Niepewne losy cmentarzy w Lidzie

Białoruskie władze miasta mają ponoć przygotowywać się do zlikwidowania założonego w 1797 roku starego cmentarza katolickiego oraz przylegającej do niej kwatery polskich wojskowych.

Powodem takich podejrzeń stało się zniknięcie tablicy informacyjnej z murów zabytkowego cmentarza. Według jednego z lidzkich Polaków, zajmującego się utrzymywaniem porządku na kwaterze wojskowej (zwanej powszechnie Cmentarzem Lotników), władze miejskie dysponują już planami likwidacji tego obiektu.

Na Cmentarzu Lotników znajdują się pochówki należące do żołnierzy Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej, a także do partyzantów AK. Jednym z nich jest niedawno „ocenzurowany” symboliczny nagrobek porucznika Jerzego Bokłażca „Pazurkiewicza”.

Organizacje polskie i polonijne niedawno podejmowały próbę kolejnej renowacji starego lidzkiego cmentarza, jednak trafili na odmowę ze strony państwa białoruskiego. Po sfałszowanych dwa lata temu wyborach władza łukaszenkowska wypowiedziała Polsce nieformalną wojnę, której ofiarami w tym roku padły polskie miejsca pamięci na zachodzie kraju.

Stawia to przed zabytkowym cmentarzem w lidzie oraz towarzyszącym mu mogiłom polskich wojskowych bardzo groźną perspektywę likwidacji w najbliższym czasie.

Zobacz również:

Świąteczna pomoc dla Rodaków na wschodzie 2022