Orzeł i Pogoń biją się o granicę

You are currently viewing Orzeł i Pogoń biją się o granicę

Wojska Republiki Litewskiej dokonały ataku na Augustów, Sejny oraz Suwałki 1 września 1920 roku – 102 lata temu.

Był to element polsko-litewskiego sporu o przebieg granicy między nowopowstałymi państwami w rejonie Suwalszczyzny. Pierwsza linia demarkacyjna została wyznaczona
w lipcu 1919 przez Radę Najwyższą Państw Ententy na konferencji pokojowej w Paryżu – linia Wisztyniec-Wiżajny-Puńsk-rzeka Marychą i 12 km na północny zachód od linii kolejowej Grodno-Wilno-Dyneburg zostawiała Wilno po stronie polskiej.

Rok później, podczas wojny polsko-bolszewickiej, doszło do zawarcia pokoju między Litwą a Rosją Sowiecką, w którym bolszewicy całą Wileńszczyznę z Wilnem, Lidą, Oszmianą i Grodnem przyznali Litwie, w zamian za zgodę na przemarsz Armii Czerwonej przez jej terytorium.

Dopiero gdy po bitwie niemeńskiej wojska polskie pokonały bolszewików i podążając za wycofującymi się Rosjanami ponownie zbliżyły się we wrześniu w rejon Wileńszczyzny, na nowo rozgorzały potyczki między Wojskiem Polskim a armią litewską. Ostatecznie, pod presją państw Ententy, 7 października pomiędzy Litwą i Polską podpisano tzw. umowę suwalską.

Ustalono za jej pomocą linię demarkacyjną w regionie: od granicy Prus Wschodnich przez Suwalskie i linią Druskienniki-Orany-Bastuny (stacja kolejowa pod Lidą). Wyznaczony tym porozumieniem odcinek granicy polsko-litewskiej zachował swój kształt do dziś.

Zobacz również: