Ostatnia zmiana na habsburskim tronie

You are currently viewing Ostatnia zmiana na habsburskim tronie

21 listopada 1916 roku, cesarz austriacki Franciszek Józef zmarł po 68 latach sprawowania władzy. Jego następcą został wnuk jego młodszego brata – Karol I Habsburg.

Urodzony w 1887 roku. Absolwent Gimnazjum Szkockiego w Wiedniu, służbę wojskową zaczął w 1905 roku, jednocześnie będąc słuchaczem uniwersytetu praskiego. W 1911 roku zawarł małżeństwo morganatyczne z księżniczką Zytą Parmeńską. Po zabójstwie arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w 1914 roku Karol stał się habsburskim następcą tronu.

Pierwszą połowę Wielkiej Wojny spędził w funkcji dowódcy sztabowego na froncie. Po śmierci Franciszka Józefa został koronowany 30 grudnia 1916 roku na cesarza Austrii i Króla Węgier. Podjął nieudaną potajemną próbę zawarcia osobnego pokoju z Ententą poprzez księcia Sykstusa Parmeńskiego, swojego szwagra. Starał się zachować istnienie Austro-Węgier poprzez przekształcenie monarchii w federację, lecz dążenia niepodległościowe narodów były zbyt silne.

11 listopada 1918 roku ogłosił rezygnację z udziału w rządach, lecz nie abdykację. Liczył jeszcze na uspokojenie się sytuacji w Austrii i na Węgrzech oraz na powrót do władzy. Republikańska Austria pozbawiła jednak Habsburgów całego majątku i zakazała im powrotu do kraju, próby restauracji władzy Karola na Węgrzech także się nie powiodły.

Karol zmarł w 1922 roku na Maderze na zapalenie płuc. W 2004 roku został ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego.

Zobacz również: