Początki uniwersytetu w Warszawie

You are currently viewing Początki uniwersytetu w Warszawie

Królewski Uniwersytet Warszawski, pierwsza w historii Warszawy uczelnia wyższa w mieście, został założony 206 lat temu – 19 listopada 1816 roku.

Opierał się na organizacji i dorobku instytucji oświatowych okresu Księstwa Warszawskiego (przede wszystkim Izby Edukacji Publicznej), które z kolei prowadziły działania w duchu reform Komisji Edukacji Narodowej, przerwanych przez rozbiory.

Oznaczało to powiązanie szkolnictwa z administracją państwową, równoległą rozbudowę nauczania elementarnego (podstawowego) i średniego oraz powołania odrębnego kształcenia przeznaczonego dla nauczycieli. Za zabiegi te odpowiadała Komisja Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, czyli forma ministerstwa edukacji powołanego przez Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego jeszcze w 1815 roku.

Projekt powstania uniwersytetu w Warszawie przedłożyli carowi Aleksandrowi I Stanisław Kostka Potocki, stojący na czele Komisji, oraz Stanisław Staszic, znany już z działalności reformatorskiej szkolnictwa pod koniec Rzeczypospolitej. Car odniósł się do niego pozytywnie, powstały w listopadzie 1816 roku Uniwersytet składał się z wydziałów prawa i administracji, lekarskiego, teologicznego, filozoficznego oraz sztuk pięknych.

W roku 1830 car i król Polski Mikołaj I chcąc upamiętnić Aleksandra I, swojego brata, zmienił nazwę uczelni na Uniwersytet Królewsko-Aleksandrowski, a rok później nakazał zamknięcie Uniwersytetu w ramach represji po powstaniu listopadowym.

Zobacz również: