Podpułkownik Światło ucieka na Zachód

You are currently viewing Podpułkownik Światło ucieka na Zachód

Józef Światło, oficer Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, wystąpił w Berlinie Zachodnim o azyl 5 grudnia 1953 roku – 69 lat temu.

Urodzony w 1915 roku w Medyniu (ob. obwód tarnopolski Ukrainy) jako Izaak Fleischfarb. Rodzina wkrótce potem przeniosła się do Krakowa, gdzie przyszły oficer bezpieki pracował jako szewc po ukończeniu szóstej klasy szkoły podstawowej. W latach 30. działacz Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, młodzieżówce nielegalnej Komunistycznej Partii Polski. Aresztowany dwukrotnie za udział w strajkach.

Powołany do wojska we wrześniu 1939 roku, dostał się do niewoli niemieckiej, z której uciekł i przedostał się do sowieckiej strefy okupacyjnej. Aresztowany w nieznanych okolicznościach i zesłany w głąb ZSRS. Wypuszczony na mocy amnestii z układu Sikorski-Majski. Nazwisko Światło przejął od żony, poślubionej w Kazachstanie. Wstąpił do 1 DP im. Kościuszki, gdzie został oficerem politycznym.

Ze służby wojskowej przeszedł do formującej się bezpieki i milicji. Aresztował AK-owców, m.in. Leopolda Okulickiego, przyczynił się do sfałszowania referendum „3X TAK” oraz dowodził specjalnym Departamentem X MBP. Na polecenie władz partyjnych aresztował m.in. Władysława Gomułkę i Michała Rolę-Żymierskiego. Dysponował najtajniejszymi dokumentami bezpieki.

Światło uciekł w trackie wykonywania zadań służbowych w Berlinie, obawiając się czystek w służbach po aresztowaniu Berii. Występował w Radiu Wolna Europa, opisując kulisy działania komunistycznych struktur bezpieczeństwa.

Zobacz również: