Polacy – pierwsi więźniowie Oświęcimia

You are currently viewing Polacy – pierwsi więźniowie Oświęcimia

82 lata temu, 14 czerwca 1940 roku, z zakładu karnego w Tarnowie ruszył pierwszy masowy transport więźniów do obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Znalazło się w nim 728 mężczyzn, znaczna większość z nich była więźniami politycznymi. Pochodzili głównie z południowej Polski, byli wśród nich m.in. członkowie ruchu oporu, działacze polityczni i społeczni, osoby zatrzymane podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy, duchowni katoliccy, a także niewielka grupa Żydów. Tarnowskie więzienie było podczas okupacji podporządkowane niemieckiej służbie bezpieczeństwa, traktowano je jako punkt etapowy dla polskich więźniów politycznych.

Więźniowie odbywali podróż wagonami III klasy, po 12 osób w przedziale, nie byli w tym czasie źle traktowani przez strażników. Podczas postoju na dworcu kolejowym w Krakowie usłyszeli z megafonów informację o zajęciu Paryża przez Niemców, co wywarło na wszystkich przygnębiające wrażenie. Z ustaleń pracowników muzeum Auschwitz-Birkenau wynika, że z tego transportu wojnę przeżyło 325 więźniów. Ustalono również, że 292 więźniów poniosło śmierć, z czego 215 w samym Auschwitz. Los 111 więźniów pozostaje nieznany.

Od 2006 roku decyzją polskiego sejmu 14 czerwca jest Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

Zobacz również: