Polski akcent w królewskim rodowodzie

You are currently viewing Polski akcent w królewskim rodowodzie

Praprababka brytyjskiego króla Karola III od strony ojca, Julia, pochodziła z rodu Hauke.

Jego protoplasta, Flamandczyk Fryderyk von Haacken, przybył do Rzeczypospolitej aby w Szkole Artylerii Koronnej przejąć stanowisko wykładowcy. Jego rodzina całkiem szybko uległa polonizacji. Syn Fryderyka, Maurycy, generał dywizji Armii Królestwa Polskiego, został zastrzelony przez powstańców listopadowych za odmowę objęcia dowództwa. Córka Maurycego, Julia Hauke, urodziła się 12 listopada 1825 roku w Warszawie.

Carski dwór w Petersburgu przygarnął Julię po śmierci jej matki. Została damą dworu księżnej heskiej Marii, przyszłej carycy przy Aleksandrze II. Wkrótce zakochała się ze wzajemnością w jej bracie, Aleksandrze. Car nie miał chęci ani możliwości zaakceptowania takiego mezaliansu. Zakochani w tajemnicy pobrali się we Wrocławiu, Wielki Książę Heski Ludwik nadał swojej szwagierce tytuł hrabiny Battenberg.

Owocem tego małżeństwa było pięcioro dzieci. Królowa Wiktoria poparła związek swojej wnuczki Wiktorii z synem Julii, Ludwikiem. Ich córka, Alicja, wyszła za następcę greckiego tronu Andrzeja. W 1921 roku przyszedł na świat ich syn Filip, przyszły mąż Elżbiety II i ojciec Karola III.

Julia zmarła w roku 1895. Mimo iż całe życie przebywała poza ziemiami polskimi, to nie zapomniała o swoim pochodzeniu i języku rodziców. Jej korespondencja z jedną z przyjaciółek, prowadzona po polsku, zachowała się do dziś.

Zobacz również: