Polski cmentarz na Monte Cassino

You are currently viewing Polski cmentarz na Monte Cassino

Uroczyste oddanie do użytku Polskiego Cmentarza Wojennego na Monte Cassino odbyło się 1 września 1945 roku – 77 lat temu.

Generał Władysław Anders, dowódca II Korpusu PSZ, podjął decyzję o jego utworzeniu w maju 1944 roku, gdy bitwa o Monte Cassino wciąż jeszcze trwała. Inicjatywa wyszła jednak od samych żołnierzy polskich, uczestniczących w zaciekłych bojach o klasztor benedyktynów.

Powstał pomiędzy samym szczytem Cassino a wzgórzem „593”, w miejscu które podczas bitwy nazywano „Doliną Śmierci” i stało się jednym z jej symboli. Poza tym, na wzgórzu „593” powstał pomnik poległych żołnierzy 3 Dywizji Strzelców Karpackich, tak samo jak na wzgórzu „575”, gdzie znajduje się pomnik poświęcony poległym z 5 Kresowej Dywizji Piechoty.

Budowa nekropolii wojskowej była nadzorowana przez inżyniera Romana Wajdę, który sam brał udział w bitwie o Cassino. Uroczyste oddanie odbyło się w szóstą rocznicę napadu III Rzeszy na Polskę, w obecności rządu RP na emigracji oraz przedstawicieli dowództwa wojsk sprzymierzonych. Znaleźli na nim wieczny odpoczynek żołnierze II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych, które swoją krwawą ofiarą otworzyli aliantom drogę na Rzym.

Na cmentarzu pochowanych jest ponad tysiąc poległych polskich żołnierzy, obywateli II RP różnych wyznań i etniczności, wyprowadzonych przez generała Andersa z czeluści sowieckich łagrów.

Zobacz również: