Polski głosiciel teorii darwinowskich

You are currently viewing Polski głosiciel teorii darwinowskich

Józef Nusbaum-Hilarowicz, twórca lwowskiej szkoły zoologii oraz ewolucjonista, urodził się w Warszawie 163 lata temu, 11 grudnia 1859 roku.

Pochodził z rodziny żydowskiego przemysłowca, po ukończeniu gimnazjum klasycznego udał się na studia przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim, które zakończył w 1881 roku. Pięć lat później został magistrem zoologii oraz anatomii porównawczej na Uniwersytecie w Odessie, a potem także i w Warszawie.

Z anatomii porównawczej habilitował się we Lwowie u samego Benedykta Dybowskiego. Już jako profesor zwyczajny objął w 1906 roku katedrę zoologii i anatomii porównawczej na Uniwersytecie Lwowskim, jego zasługą było rozbudowanie oraz reorganizacja katedry, którą kierował aż do swojej śmierci. Dzięki niemu ten zakład uniwersytecki stał się jednym z czołowych europejskich ośrodków badań zoologicznych.

Jako wykładowcę i nauczyciela wyróżniały go dar wymowy, talent pedagogiczny oraz niemalże ojcowska życzliwość wobec swoich uczniów. Dbając o wszechstronny rozwój swoich podopiecznych młodych naukowców nierzadko finansował ich stypendia oraz wysyłał ich do stacji zoologicznych na wybrzeżu adriatyckim, z którymi współpracował. W „nusbaumowskiej szkole zoologicznej” wykształcił się m.in. Rudolf Weigl.

Zmarł we Lwowie w 1917 roku i pochowany został na Cmentarzu Łyczakowskim. Pozostawił po sobie około 250 publikacji naukowych z tematyki ewolucjonizmu, histologii i embriologii oraz podręczniki uczelniane.

Zobacz również: