Polsko-białoruskie obchody zwycięstwa orszańskiego

You are currently viewing Polsko-białoruskie obchody zwycięstwa orszańskiego

Grupa białoruskich Polaków wzięła udział w odbywających się w Warszawie obchodach Dnia Chwały Białoruskiego Oręża, obchodzonego 8 września – w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Orszą.

Orsza, obok Grunwaldu, była jedną z najważniejszych batalii epoki Jagiellonów – wojska polsko-litewskie dowodzone przez hetmana wielkiego litewskiego Konstantego Ostrogskiego odniosły zwycięstwo nad przeważającymi oddziałami moskiewskimi. Białoruska opozycja niepodległościowa obchodzi rocznice bitwy jako Dzień Chwały Białoruskiego Oręża.

W czwartek 8 września Białorusini zgromadzili się w centrum Warszawy przy pomniku Mikołaja Kopernika, aby obchodzić bliskie sobie, ale też Polakom oraz historycznym Litwinom święto.

Grupa Polaków z Białorusi rozłożyła pod pomnikiem Kopernika plakat z podobiznami czekających na Białorusi na niesprawiedliwy proces liderach polskiej mniejszości narodowej w tym kraju – prezes ZPB Andżeliki Borys i jej kolegi
z Zarządu Głównego ZPB, dziennikarza Andrzeja Poczobuta.

Pozwolenie białoruskich organizatorów akcji na przypominanie w jej ramach o problemach, trapiących mniejszość polską na Białorusi, miało zaświadczyć, że podobnie jak 508 lat temu w obliczu wspólnego wroga nic Białorusinów i Polaków nie różni i jako narody bratnie potrafimy w sposób przyjazny pielęgnować pamięć o chwale naszych przodków, zdobywanej wspólnie pod sztandarami Rzeczypospolitej Obojga Narodów i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Zobacz również: