Pomoc humanitarna dla szpitala dziecięcego na Wołyniu

You are currently viewing Pomoc humanitarna dla szpitala dziecięcego na Wołyniu

Kolejny ładunek humanitarny z Olsztyna dotarł do Rówieńskiego Obwodowego Szpitala Dziecięcego, informuje o tym Rówieńska Rada Obwodowa.

Transport zawiera rzeczy najbardziej potrzebne: ubrania dla dzieci, leki oraz artykuły żywnościowe dla najmłodszych pacjentów. Administracja szpitala przekazuje ubrania małym przesiedleńcom, którzy obecnie są pacjentami placówki. Kuracje przechodzi tu 50 takich dzieci. Od 24 lutego pomoc medyczną w Rówieńskim Obwodowym Szpitalu Dziecięcym otrzymało łącznie niemal 700 dzieci z rodzin przesiedleńczych.

Dary przybywające z Olsztyna zbiera m.in. tamtejsza parafia Kościoła greckokatolickiego, która od razu po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny utworzyła punkt pomocy uciekinierom
z Ukrainy, ale także lokalne władze, organizacje harcerskie i studenckie oraz mieszkańcy miasta.

Zobacz również: