Poroszenko ubolewa z powodu uchwały w sprawie Wołynia i powołuje się na Jana Pawła II

You are currently viewing Poroszenko ubolewa z powodu uchwały w sprawie Wołynia i powołuje się na Jana Pawła II

Prezydent Ukrainy zareagował na przyjęcie przez polski sejm uchwały uznającej mordy na Polakach na Wołyniu za ludobójstwo i ustanawiającej w dniu 11 lipca święto upamiętniające ofiary ówczesnej rzezi. Poroszenko napisał, że ubolewa z tego powodu. Jednocześnie nawiązał do Jana Pawła II…

Przypominamy, że dzisiaj sejm przyjął uchwałę zdecydowaną większością głosów. Tylko 10 parlamentarzystów wstrzymało się od głosowania. Więcej o tej sprawie przeczytasz tutaj. Na uchwałę szybko zareagował Petro Poroszenko, który na swoim profilu na portalu Facebook napisał:

Przykro mi z powodu decyzji polskiego Sejmu. Wiem, że wielu będzie chciało ją wykorzystać do spekulacji politycznych. Jednak musimy powrócić do przykazań Jana Pawła II: przebaczać i prosić o przebaczenie. Tylko wspólnymi krokami możemy dojść do pojednania i jedności chrześcijańskiej. Tylko wspólnie możemy wyjaśnić wszystkie fakty tragicznych kart naszej wspólnej historii. I wierzę, że będziemy nadal podążać w tym kierunku.

W oryginale wpis brzmi tak:

Шкодую щодо рішення польського Сейму. Знаю, багато хто захоче використати його для політичних спекуляцій.Однак, маємо повернутися до заповіді Івана Павла ІІ – пробачаємо і просимо пробачення. Лише спільними кроками можемо прийти до християнського примирення і єднання. Лише разом зможемо з’ясувати всі факти трагічних сторінок спільної історії. І вірю, що ми продовжимо рухатися саме цим шляхом.

Czytaj również:

Poroszenko potępia ludobójstwo na Tatarach, a jednocześnie gloryfikuje sprawców rzezi wołyńskiej

Listwa wstydu w sprawie rzezi wołyńskiej: Święcicki, Lubnauer, Mieszkowski, Zembala…