Porozumienie polskich i litewskich sił zbrojnych

You are currently viewing Porozumienie polskich i litewskich sił zbrojnych

4 listopada doszło w Wilnie do spotkania dowódcy Wojska Litewskiego oraz szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Generał lejtnant Valdemaras Rupšys i generał Rajmund T. Andrzejczak podpisali uzgodniony wcześniej plan współpracy „Orsza”. Według dokumentu, wojska polskie i litewskie zobowiązały się wzajemnie do kontynuowania współpracy w zakresie przekazywania sobie istotnych informacji i danych wywiadowczych i prowadzenia wspólnie skoordynowanych ćwiczeń.

Podczas tych ćwiczeń, a niektóre z nich mają być nieoczekiwane, sprawdzana będzie gotowość sił polsko-litewskich oraz ich zdolność do zachowywania jedności i integralności terytorialnej w ramach NATO. Granica polsko-litewska, tzw. przesmyk suwalski, jest bowiem wąskim gardłem sojuszu, łączącym Polskę z krajami bałtyckimi, znajdującym się między rosyjskim obwodem kaliningradzkim, a Białorusią.

Gen. Andrzejczak skierował wyrazy wdzięczności do litewskich sił zbrojnych za dotychczasową ścisłą międzynarodową współpracę militarną między Polską, a Litwą: „Mamy sąsiadów, którzy stawiają przed nami sporo wyzwań. Polska i Litwa żyją w wyjątkowej strategicznej lokalizacji. (…) Cieszę się, że instytucje współdziałają nie tylko oficjalnie, ale także jako żołnierz z żołnierzem, jak przyjaciele.”

Swoją dwudniową wizytę w Wilnie szef SG WP rozpoczął od odwiedzenia cmentarza na Rossie oraz złożenia kwiatów i zniczy przy Mauzoleum Matki i Serca Syna.

Zobacz również:

Świąteczna pomoc dla Rodaków na wschodzie 2022