Posłowie AWPL ułatwili funkcjonowanie wspólnot parafialnych

You are currently viewing Posłowie AWPL ułatwili funkcjonowanie wspólnot parafialnych

Sejm na posiedzeniu 23 czerwca w pierwszym czytaniu przyjął poprawki AWPL-ZChR zmniejszające ceny za elektryczność i gaz dla wspólnot religijnych.

Posłowie Czesław Olszewski i Rita Tamašunienė złożyli poprawki do Ustaw o Energetyce Elektrycznej i Gazie Ziemnym jeszcze w kwietniu. Dokument ten zalicza wspólnoty religijne do grona odbiorców indywidualnych, nie, jak dotąd – przemysłowych, co doprowadziło do wielokrotnego wzrostu kosztów utrzymania kościołów i budynków parafialnych. Wtedy Sejm w pierwszym czytaniu poprawki odrzucił i zwrócił je inicjatorom do dalszych prac.

Przyjęte niedawno poprawki dotyczą obiektów sakralnych i ogólnego użytku znajdujących się w gestii tradycyjnych, uznanych przez państwo wspólnot religijnych.

Poseł Olszewski zwrócił uwagę na to, że „Kościoły nie prowadzą działalności nastawionej na zysk, utrzymują się z dobrowolnych ofiar wiernych, które z powodu pandemii i inflacji drastycznie zmalały, przy czym wspólnoty religijne zbierają ofiary również na inne cele, na przykład na „Caritas” lub dla osób potrzebujących pomocy”. Zaznaczył także, że budynki kościołów są w większości budynkami historycznymi, pomnikami architektury, więc nie mogą być poddawane modernizacji, przy czym utrzymywanie odpowiedniej temperatury wewnątrz budynków jest niezbędnym warunkiem zachowania przed zniszczeniem zarówno samych budynków, jak i znajdujących się tam obrazów i innych cennych przedmiotów.

źródło: l24.lt

Zobacz również:

http://www.studiowschod.pl/artykuly/pomoc-polakom-na-wschodzie-moldawia/