„Rozstrzelać Polaków” – powstaje film ukazujący ludobójstwo na Polakach dokonane przez NKWD

You are currently viewing „Rozstrzelać Polaków” – powstaje film ukazujący ludobójstwo na Polakach dokonane przez NKWD

Film pt. „Rozstrzelać Polaków’, ma być pierwszą dokumentalną produkcją, która opowie o polskim aspekcie „wielkiego terroru” w Rosji, czyli operacji polskiej NKWD. W jej wyniki zginęło, według różnych szacunków, nawet ponad 200 tys. Polaków, którzy wówczas byli obywatelami Związku Radzieckiego.

„Wielki terror” to okres szczególnego ucisku i prześladowań stosowanych przez NKWD w latach 30. XX wieku. W wyniku tych zaplanowanych działań śmierć poniosły miliony ludzi. Oprócz morderstw i wyroków po sfingowanych procesach, na porządku dziennym odbywały się wywózki i deportacje w głąb Związku Radzieckiego.

Mało eksponowanym i analizowanym wydarzeniem jest operacja polska NKWD, która miejsca miała w latach 1937-1938. Były to zaplanowane działania i realizacja operacji Ludowego Komisarza Nikołaja Jeżowa, która wymierzona była przeciwko obywatelom Związku Radzieckiego polskiej narodowości. Łącznie śmierć poniosło pond 200 tys. osób, zaś tysiące zostały deportowane w głąb ZSRR. Działania te były ludobójstwem, zresztą niejednym, jakie w okresie „wielkiego terroru”miało miejsce.

Film pt. „Rozstrzelać Polaków” pokazać ma właśnie zbrodnie NKWD dokonane na Polakach i zwiększyć świadomość społeczną o tym wydarzeniu. W tę produkcję zaangażowani są: Tomasz Sommer (zajmujący się tą tematyką, wydał też książkę po tym samym tytułem co film), historyk Marek Jan Chodakiewicz oraz producent filmowy Mirosław Majeran.

Poniżej plakat:

film2