Pożegnanie abiturientów włoskiej Polonii

You are currently viewing Pożegnanie abiturientów włoskiej Polonii

Uroczyste pożegnanie absolwentów Szkół Polskich z Rzymu i Ostii odbyło się na terenie Ambasady RP we włoskiej stolicy.

Ambasador RP we Włoszech Anna Maria Anders (córka generała Władysława Andersa) Konsul RP w Rzymie Agata Ibek-Wojtasik, Dyrektor Danuta Stryjak oraz Dyrektor Marta Czajczyńska wręczyły świadectwa ukończenia klasy maturalnej oraz pamiątkowe tabliczki abiturientom.

Wychowawczynie klas złożyły szczere gratulacje swoim podopiecznym z racji niezwykłego osiągnięcia jakim jest ukończenie szkoły polskiej poza ojczyzną. Wyrazy wdzięczności skierowały również do rodziców uczniów, dziękując za ich zaangażowanie w życie Szkół Polskich. Sami absolwenci przygotowali program artystyczny, w którym recytowali poezję i wspominali swój pobyt w szkolnych ławkach polskich szkół we Włoszech.

Zobacz również: