Pozostało 9 dni do akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” – zobacz nasze osiągnięcia!

You are currently viewing Pozostało 9 dni do akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” – zobacz nasze osiągnięcia!

Już tylko 9 dni pozostało do wyjazdu wolontariuszy na Kresy. 2 lipca ponad 1000 osób ruszy w wielkim konwoju, który uda się na Ukrainę. W ciągu 10 dni uratowanych od zapomnienia i zinwentaryzowanych zostanie 110 cmentarzy. Cały czas trwają gorączkowe przygotowania do wyjazdu. Od dzisiaj aż do 2 lipca będziemy prowadzić finałowe odliczanie przed akcją. Oto najświeższy meldunek – lista naszych najważniejszych osiągnięć!

To już VII edycja akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. W tym roku na kresowych cmentarzach pracować będziemy w dniach 2-12 lipca. Dotrzemy aż do 110 miejscowości, gdzie oprócz pracy czekają na nas rodacy: z ciepłym słowem, wzruszającym powitaniem i ciepłym posiłkiem. Będziemy m. in. u strażniczki polskich mogił z Wolicy oraz u ostatniej Polki w Tłumaczu.

Sprawdź poprzedni meldunek – 10 rzeczy, które musisz wiedzieć o akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

A poniżej lista naszych osiągnięć (Fundacja Studio Wschód) w 18 punktach:

 1. Porządkowanie i remontowanie polskich cmentarzy na dzisiejszej Ukrainie w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, która rozpoczęła się w 2010 roku. W pierwszej edycji udział wzięło około 50 osób, które pracowały na kilkunastu cmentarzach. W ubiegłym, czyli 2015 roku, było to już ponad 800 osób i około 85 nekropolii. W lipcu zamierzamy wysłać na polskie cmentarze na Kresach ponad 1000 wolontariuszy, zwłaszcza uczniów dolnośląskich szkół. Oprócz wyremontowania cmentarzy, ich inwentaryzacji, na uczestników czekają spotkania z rodakami i wizyty w miejscach ważnych dla polskiej historii.
 2. Dokumentacja polskich cmentarzy na Ukrainie – w ramach akcji nasi wolontariusze zinwentaryzowali ponad 100 tys. mogił, dzięki czemu potomkowie Polaków z Kresów mogą odnaleźć miejsca pochówku swoich przodków, a także poznać ich historię.
 3. Stworzenie wyszukiwarki grobów – dokumentacja nekropolii zamieszczona jest na stronie internetowej naszej wyszukiwarki, dzięki czemu jest dostępna w prostej formie dla poszukujących swoich korzeni.
 4. Wsparcie rodaków pozostałych na Ukrainie i Litwie – każdego roku zbieramy żywność, chemię gospodarczą, artykuły higieniczne, słodycze, ubrania, zabawki, które następnie transportujemy do Polaków mieszkających na Ukrainie i Litwie. W tym roku zebraliśmy około 50 ton produktów, które systematycznie zawozimy potrzebującym na Wschodzie. Dary przekazujemy szczególnie najmłodszym rodakom w okresie bożonarodzeniowym. Pomoc jest możliwa dzięki akcji „Dary na Kresy”, prowadzonej w dolnośląskich szkołach. Dary docierają o bardzo różnych rejonów, zwłaszcza zaś polskich placówek edukacyjnych na Wschodzie. W ostatnim czasie przekazaliśmy ponad 300 paczek dla polskiej szkoły w Borysławiu, ale podobne wyjazdy odbywają się niemal co tydzień.
 5. Upamiętnienie miejsc szczególnych dla narodu polskiego – każdego roku odsłaniamy tablice, stawiamy pomniki oraz krzyże na dawnych terenach Rzeczpospolitej. Przypominają one o polskiej kulturze, ważnych miejscach, a także wspaniałej oraz tragicznej historii naszego narodu. Poniżej zamieszczamy listę najważniejszych osiągnięć w tym zakresie:
 • Odsłonięcie tablicy upamiętniającej mord dokonany na Polakach w 1944 roku w Hanaczowie (rejon przemyślański)
 • Odsłonięcie pomnika ku czci polskich legionistów w Rarańczy na Bukowinie
 • Postawienie „Mogiły pomordowanych” na cmentarzu w Bohorodyczynie (w pobliżu Kołomyi) – w ramach upamiętnienia mordu na Polakach z 1944 roku
 • Tuta trzeba wymienić więcej….
 1. Letnie szkoły języka polskiego na Ukrainie – podczas akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia prowadzone są również lekcje dla młodzieży polskiej w wieku szkolnym. Razem z wolontariuszami na Kresy wyjeżdżają nauczyciele języka polskiego z Dolnego Śląska, którzy przez blisko dwa tygodnie prowadzą zajęcia. Dodatkowo każdy uczeń otrzymuje wyprawkę szkolną, składającą się z książek do nauki, przyborów szkolnych czy plecaka. Dzięki temu możliwa jest kontynuacja kształcenia w późniejszym czasie. Oprócz tego stale przekazujemy polskim bibliotekom i szkołom na Litwie oraz Ukrainie książki zebrane w kraju.
 2. Budowanie postaw patriotycznych wśród dolnośląskiej młodzieży – podczas akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” organizowana jest również wycieczka objazdowa po miejscach ważnych dla naszego narodu, takich jak Lwów (w tym na Cmentarz Obrońców Lwowa), Kamieniec Podolski, Zbaraż, etc.
 3. Akcja „Znicze” – każdego roku zbieramy w dolnośląskich szkołach znicze, które następnie w okresie Wszystkich Świętych zawozimy na polskie cmentarze na Ukrainie i Litwie. W 2015 roku zapaliliśmy blisko 200 tys. cmentarnych lampek na mogiłach naszych przodków.
 4. Budowa cmentarza legionistów w Rokitnie na Wołyniu – miejsce spoczynku polskich bohaterów było całkowicie zdewastowane, zaś płyty nagrobne znajdowały się pod ziemiom. W ramach prac, które pochłonęły 120 tys. złotych, wykonano:

– plantowanie terenu, wykonanie ogrodzenia z siatki od strony zabudowań gospodarczych, ustawienie 65 nagrobków betonowych, remont pomnika;

– oczyszczenie epitafiów (38 szt) i odnowę liternictwa wykonała grupa młodzieży z liceum w Miliczu.
– budowę ogrodzenia z muru kamiennego, montaż metalowych przęseł (19 szt.), furty i bramy;

– wykonanie i montaż tablic kamiennych;

– wykonanie chodnika.

 1. Uratowanie zabytkowego polskiego cmentarza w Kołomyi – w 1999 roku ekipa telewizyjna Studia Wschód zapobiegła zaoraniu historycznej polskiej nekropolii w Kołomyi. Cmentarz, wraz ze wszystkimi nagrobkami, był przeznaczony do likwidacji, a w jego miejsce miał powstać park. Dzięki staraniom naszej organizacji lokalne władze wycofały się z tej decyzji, a nasi wolontariusze co roku porządkują to miejsce.
 2. Imprezy kulturalne krzewiące pamięć o Kresach:
 • Koncert Kresowy na wrocławskim Rynku (corocznie w maju) – kilkudniowe występy polskich zespołów z Ukrainy, Litwy, Białorusi, Syberii, Rumunii czy Kazachstanu, które na zaproszenie naszej organizacji przyjeżdżają do Wrocławia.
 • Współorganizacja Charytatywnego Koncertu Kresowego w Sycowie, podczas którego odbywa się kwesta na rzecz naszych rodaków na Wschodzie, a także występują kresowe zespoły.
 1. Pomoc socjalna potrzebującym Polakom z Ukrainy i Litwy – stale pod naszą opieką przebywają osoby potrzebujące pomocy. Organizujemy dla nich żywność, ubrania, leki, pomagamy pójść do lekarza, wyremontować mieszkanie, etc. Pod naszą opieką pozostają m. in. pani Józefa Moczulska z Tłumacza (91 lat), pani Anastazja Jankowska z Wolicy (95 lat, niewidoma) czy mieszkańcy Oleksandrówki pod Chmielnickim.
 2. Wyjazdy edukacyjne na ważne święta narodowe – nasza fundacja organizuje wyjazdy dla dolnośląskiej młodzieży np. na Święto Niepodległości na Wileńszczyznę, gdzie uczniowie tak ważne wydarzenie spędzają z rodakami z Litwy. Podobnie jest na 1 listopada, gdy jesteśmy na obchodach Wszystkich Świętych na Cmentarzu Obrońców Lwowa.
 3. Obozy kresowe – nasza fundacja współorganizuje obozy, na których integruje się młodzież z Dolnego Śląska z rodakami z Litwy oraz Białorusi. Ostatnio gościliśmy młodzież z Solecznik (Wileńszczyzna) Oprócz tego, dzięki naszym staraniom, do dolnośląskich rodzin na święta, ferie czy wakacje przyjeżdża młodzież z Kresów.
 4. Pomoc w sprowadzaniu rodaków ze Wschodu do Polski – Studio Wschód pomaga sprowadzać osoby polskiego pochodzenia do kraju, szczególnie zaś młodzież. Już wkrótce do kilku powiatów trafi około 50 uczniów, którzy zostaną w Polsce przygotowani do matury, a następnie do studiów.
 5. Projekt budowy Domu Kresowego – nasza fundacja wykupiła już działkę i wyznaczyła miejsce do budowy Domu Kresowego, w którym nasi rodacy ze Wschodu, mieliby spędzać ostatnie lata swojego życia. Projekt zakłada stworzenie centrum kresowego, w którym mogłyby odbywać się prelekcje i wykłady poświęcone polskiej historii, a także spotkania młodzieży z osobami sprowadzonymi z Kresów, które zamieszkiwałyby domki wokół centrum. Projekt jest w dosyć zaawansowanej fazie, ale wymaga wielu środków finansowych, które staramy się pozyskać.
 6. Umowy partnerskie – dzięki staraniom naszej fundacji wiele miast i gmin z Dolnego Śląska podpisało umowy partnerskie z samorządami ukraińskimi, szczególnie zaś tymi, gdzie prężnie działają polskie środowiska.
 7. Ponad 320 wypraw na Kresy i ponad 500 reportaży o Wschodzie – z kamerą ekipa Studia Wschód była już na Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Rosji, Mołdawii, Rumunii, Kazachstanie i kilku innych państwach zamieszkiwanych przez naszych rodaków. W ciągu ponad 20 lat zrealizowanych zostało przez nas kilkaset reportażu, na które czekają ludzie w całym kraju oraz poza granicami państwa polskiego, zwłaszcza w środowiskach polonijnych USA i Kanady. Realizowane na Kresach Wschodnich reportaże przybliżają mieszkańcom Dolnego Śląska miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów, historie krainy, która przez wieki była częścią naszej ojczyzny. Za wschodnią granicą pozostały pamiątki naszej przeszłości – wśród nich groby naszych bliskich i naszych bohaterów. Nie można o nich zapomnieć. Tę pamięć pielęgnuje program telewizyjny Studio Wschód.