Prawie 60 tys. Białorusinów osiadło już w Polsce

You are currently viewing Prawie 60 tys. Białorusinów osiadło już w Polsce

Na zasadach stałego pobytu w naszym kraju przebywa 59 327 obywateli Białorusi (stan na dzień 30 września br.).

Ostatnie lata dały się odnotować jako okres dwóch najbardziej licznych fal emigracji Białorusinów nad Wisłę, informuje Urząd ds. Cudzoziemców. Są to efekty dwóch istotnych wydarzeń geopolitycznych. Pierwszym były wybory prezydenckie w 2020 roku, sfałszowane przez reżym Łukaszenki.

Po kontestowaniu ich wyników przez krytyków prezydenta, aparat państwowy rozpętał niespotykany dotąd na współczesnej Białorusi terror wobec przeciwników władzy. Natomiast napaść Rosji na Ukrainę przy wsparciu Łukaszenki 24 lutego przyczyniła się do powstania drugiej fali migracji do Polski.

Państwo polskie podało im tu pomocną dłoń – zaledwie 0,5% białoruskich wniosków o udzielenie ochrony i/lub legalizacji pobytu zostało odrzuconych. W roku bieżącym i zeszłym zaledwie 20 takich wniosków otrzymało odpowiedź negatywną. Od pojawienia się w naszym kraju pierwszej fali migracji z Białorusi wydano 39 709 wiz humanitarnych.

Do sprawy przyczynił się także program relokacyjny Business Harbour”, w ramach którego wydano polskie wizy dla 53 154 osób.

Zobacz również: