Profesor Szymaniak odznaczony

You are currently viewing Profesor Szymaniak odznaczony

26 sierpnia w Ambasadzie RP w Dakarze Ambasador Margareta Kassangana wręczyła Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP Panu Włodzimierzowi Szymaniakowi.

Profesor Szymaniak jest osobą szczególnie zasłużoną dla promowania polskiej historii, kultury i literatury w Republice Zielonego Przylądka. Językoznawca, absolwent filologii romańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, w czasie swojej kariery zawodowej pracował na wielu międzynarodowych uniwersytetach (m.in. w Hiszpanii, Portugalii czy Republice Zielonego Przylądka, gdzie w latach 2010-2014 pełnił funkcję prorektora, a później w latach 2016-21 rektora).

Spod jego ręki wyszło książek na temat historii i kultury Rep. Zielonego Przylądka, jak
i przekładów literatury polskiej na język portugalski. Jest także autorem siedemdziesięciu artykułów m.in. o spuściźnie polskiej Emigracji po Powstaniu Listopadowym na Zielonym Przylądku i polskich uchodźcach w Portugalii, na przykład o Alojzym Rola Dzierżawskim
i jego pobycie w Republice Zielonego Przylądka. Przysłużył się też do upamiętnienia generała Józefa Chełmickiego, który wniósł duży wkład w opisanie geografii i historii wysp Zielonego Przylądka.

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP jest nadawany cudzoziemcom i obywatelom polskim stale zamieszkałym za granicą, którzy swą działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innym państwami i narodami.

źródło: Polonijna Agencja Informacyjna

Zobacz również: