Putrament – pisarz, poeta, poseł, politruk

You are currently viewing Putrament – pisarz, poeta, poseł, politruk

14 listopada 1910 roku, 112 lat temu, w Mińsku Litewskim urodził się Jerzy Putrament – publicysta, poseł na Sejm PRL, ambasador RP we Francji.

Wychował się w rodzinie polskiej o tradycjach patriotycznych, lecz wyznania prawosławnego. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, w trakcie studiów był wiceprezesem Młodzieży Wszechpolskiej, a po ich ukończeniu związał się z komunistami-internacjonalistami.

Podczas wojny działał we lwowskim Związku Pisarzy, kolaborującym z Sowietami. Prawdopodobnie wtedy, około 1940 roku, został zwerbowany przez NKWD. Po agresji niemieckiej na ZSRS ewakuował się do Moskwy, współtworzył Związek Patriotów Polskich i został oficerem oświatowo-politycznym w 1 DP im. T. Kościuszki. Generał Berling Wysłał go do Wilna po wyzwoleniu miasta, by przekonał tamtejszą AK do wstąpienia do 1 Armii Wojska Polskiego.

Wojnę zakończył w stopniu majora. W latach 1947-50 pełnił funkcję polskiego ambasadora w Paryżu, w okresie stalinowskim sprawował realną władzę nad Związkiem Literatów Polskich. Członek PZPR od jego powstania, w latach 1952-61 był posłem z ramienia partii. Zasiadał we władzach ZBoWiD-u oraz Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

Zmarł 23 czerwca 1986 roku w Warszawie, pochowano go w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Zobacz również: