Rocznica narodzin wybitnego oficera z rodu Szeptyckich

You are currently viewing Rocznica narodzin wybitnego oficera z rodu Szeptyckich

155 lat temu, 3 listopada 1867 roku, w Przyłbicach na Ziemi Lwowskiej urodził się hrabia Stanisław Szeptycki – generał Wojska Polskiego.

Pochodził z galicyjskiego rodu szlacheckiego Szeptyckich, jego starszym bratem był greckokatolicki arcybiskup Andrzej Szeptycki. W latach 1904–1905 podczas wojny rosyjsko-japońskiej był attaché wojskowym w rosyjskiej kwaterze głównej w Mandżurii. Jako oficer austriackiej artylerii, w czerwcu 1916 roku uzyskał na własną prośbę przydział do Legionów Polskich, dowodził III Brygadą.

3 sierpnia tego roku Szeptycki siłami II i III Brygady powstrzymał przeważający atak rosyjski i zapobiegł załamaniu się całego frontu nad Stochodem. Od listopada 1916 r. do kwietnia 1917 r. komendant całości Legionów, na czele których 1 grudnia 1916 roku wkroczył do Warszawy.

W wojnie z bolszewikami dowodził w 1919 roku Frontem Litewsko – Białoruskim, zdobycie Mińska 8 sierpnia było głównie jego zasługą. Rok później był dowódcą Frontu Północno-Wschodniego i 4 Armii operującej na Polesiu i nad Berezyną. Stał na czele Wojska Polskiego wkraczającego do Katowic o przyznaniu miasta Polsce w 1922 roku.

Minister spraw wojskowych w 1923 roku, szef Sztabu Generalnego i prezes PCK. Obrażony przez Józefa Piłsudskiego, wyzwał Marszałka na pojedynek. Po przewrocie majowym Szeptycki przeszedł w stan spoczynku. Zmarł w wieku 83 lat w podkarpackiej Korczynie.

Zobacz również: