Rocznica śmierci następcy Marszałka

You are currently viewing Rocznica śmierci następcy Marszałka

Edward Rydz-Śmigły, Marszałek Polski i Wódz Naczelny w kampanii wrześniowej, zmarł w Warszawie 2 grudnia 1941 roku, 81 lat temu.

Urodził się w Brzeżanach (ob. obwód tarnopolski Ukrainy) w 1886 roku. Ukończył filozofię na UJ oraz krakowską Akademię Sztuk Pięknych. Jeszcze w trakcie studiów rozpoczął działalność niepodległościową w Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckim, gdzie ukończył kurs oficerski. Podczas Wielkiej Wojny dowodził 1 pułkiem piechoty Legionów oraz Polską Organizacją Wojskową.

W listopadzie 1918 roku wszedł w skład rządu lubelskiego Daszyńskiego jako minister wojny. Zraził tym do siebie Józefa Piłsudskiego, który aż do swojej śmierci starał się trzymać Rydza-Śmigłego z dala od polityki. Dowodził 1 DP Legionów podczas wyzwalania Wilna oraz frontami południowymi w wojnie z bolszewikami.

Będąc inspektorem armijnym w Wilnie przesłał część z podległych mu wojsk do Warszawy w celu wsparcia zamachu majowego. Po śmierci Piłsudskiego przejął po nim stanowisko Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, de facto szarej eminencji Wojska Polskiego, a rok później, w 1936 roku, mianowano go Marszałkiem Polski.

W ostatnich latach II RP w kraju rozwijał się jego kult, nieomalże autorytarny. Internowany w Rumunii wraz z rządem w 1939 roku. Powrócił przez Węgry do okupowanej Polski, zmarł w stanie wycieńczenia na atak serca.

Zobacz również: