Rocznica śmierci ojca literatury polskiej

You are currently viewing Rocznica śmierci ojca literatury polskiej

453 lata temu, 5 października 1569 roku, zmarł Mikołaj Rej.

Pierwszy polski humanista, poeta i prozaik Renesansu, polityk i teolog urodził się 4 lutego 1505 roku w Żurawnie pod Haliczem. Matka przyszłego humanisty pochodziła z rodu Herburtów.

Uczył się przez dwa lata we Lwowie. Był również posłem na Sejm z województwa ruskiego i ożenił się z Zofią Kościeniówną – siostrzenicą arcybiskupa lwowskiego. Jego tytulatura, Mikołaj Rej z Nagłowic, jest dość zwodnicza, bowiem w Nagłowicach, w dzisiejszym woj. świętokrzyskim, jedynie przez pewien czas mieszkał.

I choć niektórzy sądzą, że Rej nie był humanistą w naukowym rozumieniu tego słowa, to bez wątpienia zawdzięczamy mu upowszechnienie idei humanistycznych w polskiej kulturze. Ma też pełne prawo być nazywany ojcem literatury polskiej i polskiego języka literackiego.

Był przodkiem wielu późniejszych Rejów znanych w naszej historii. I nie tylko naszej bo jego potomkiem był np. Nicholas Rey, ambasador USA w Polsce w latach 1993-1997.

Zobacz również: