Rocznica urodzin kamienieckiego historyka literatury

You are currently viewing Rocznica urodzin kamienieckiego historyka literatury

Profesor Józef Kallenbach, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk literatury polskiej i wydawca urodził się w Kamieńcu Podolskim 161 lat temu – 24 listopada 1861 roku.

Maturę zdał w jednym z lwowskich gimnazjów, po czym podjął studia poświęcone polskiej literaturze w Warszawie, Krakowie oraz Paryżu. W stopniu profesora literatury polskiej (specjalizującym się w okresie przedrozbiorowym oraz epoce romantyzmu) wykładał na uczelniach w Warszawie, Wilnie, Lwowie, Krakowie oraz w szwajcarskim Fryburgu.

Badał twórczość polskich wieszczy narodowych – Mickiewicza, Słowackiego oraz Krasińskiego, jego prace na ten temat są do dziś uważane za cenne źródło historyczne. Od 1893 Kallenbach był także korespondentem słynnego Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu.

Przewodniczył komitetowi sprowadzenia prochów Juliusza Słowackiego do kraju, a w latach 1928-29 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wiosną 1929 roku otrzymał także doktorat honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego.

Zmarł na serce kilka miesięcy później w Krakowie, gdzie mieszkał. Jako że nie mógł na wieczny spoczynek wrócić do rodzinnego Kamieńca, znajdującego się od 1921 roku po sowieckiej stronie granicy, z jego woli pochowany został na lwowskim Cmentarzu Łyczakowskim. Był bowiem przez długie lata związany ze Lwowem, więc uważał to miasto za swoją druga małą ojczyznę.

Zobacz również: